Poker in Prague (EN)

Other poker rooms

ep-roulette-felt-150

Check poker in usual casinos and hotels here. However, the poker rooms listed above are more convenient for real poker players, the are not specialized just at tourists. You can meet Czech poker players here and enjoy a good game.

Information about Rozvadov and other places out of Prague is here.

Pøíspìvek do diskuze
:
:
: *Vyplòte tento kód: 365 (slouží k ochranì proti komentáøovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovìdnost za pøíspìvky diskutujících a nevyjadøují názory provozovatele.
Vytvoøilo Anawe