Poker in Prague (EN)

Kajot casino

Kajot casino

Poker club at Harfa shopping gallery ("B" station Èeskomoravská + night trams) offers daily tournaments from 8 pm, around 10 pm cashgame 10/20. Enough poker players to play with, good management and dealers, warm meal during first break, parking throughout the night.

Pøíspìvek do diskuze
:
:
: *Vyplòte tento kód: 365 (slouží k ochranì proti komentáøovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovìdnost za pøíspìvky diskutujících a nevyjadøují názory provozovatele.
Vytvoøilo Anawe