Poker in Prague (EN)

Ambassador casino

ak-ambassador-150

Traditional hotel casino at Wenceslas Square with live cash game throughout the night and often day hours as well. Professional approach, buy-ins 10/20, 25/50 and 50/100, 3 - 6 tables every evening, quite preferred by tourists and Czech players as well.

Pøíspìvek do diskuze
:
:
: *Vyplòte tento kód: 365 (slouží k ochranì proti komentáøovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovìdnost za pøíspìvky diskutujících a nevyjadøují názory provozovatele.
Vytvoøilo Anawe