Easy-Poker

Pøechod na živou hru

ep-zivahra-150

Jak poznáme hráèe, který pøišel na svùj první živý turnaj:

  • zeptá se na pozici u stolu
  • má tendenci pøedbíhat v poøadí
  • neoznámí zvýšení sázky pøi využití jen jednoho žetonu, je tak uznáno jen dorovnání
  • neúmyslný string bet, nepoloží žetony najednou, ale postupnì

Pøíspìvek do diskuze
:
:
: *Vyplòte tento kód: 365 (slouží k ochranì proti komentáøovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovìdnost za pøíspìvky diskutujících a nevyjadøují názory provozovatele.
Vytvoøilo Anawe