Easy-Poker

Easypoker
Poker i blackjack jsou známé karetní hry. Jejich herní odlišnosti si jistì všichni uvìdomujeme. Která vám pøinese více penìz, nebo vás bude více bavit? Vše je otázkou preferencí. Podívejme se nyní na hlavní rozdíly a výhody a nevýhody jejich hraní. Rozhodnutí pak již bude pouze na vás.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Nejlepší online pokerové stránky o skutečné peníze

Zahrát si poker online je dnes možné z několika důvodů, tím hlavním je velký rozmach online kasin nebo specifických portálů pro hraní poker her online, dostupných všem plnoletým českým hráčům, ale také hráčům v dalších zemích Evropy a světa

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Showdown Václavské námìstí

Kvalitní poker klub pod licencí casina na Václavském námìstí nabízí zajímavé turnaje s dobrou garancí, cashgame 10/20 je témìø nonstop. Parkování je zdarma v garážích u Opery, klimatizace v letních mìsících nezvládá. Vedení klubu je profesionální, floormani trochu pøísní, atmosféra pøíjemná, hra na úrovni.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-rebuystars-logo-150

VelkĂ© casino na Praze 5, s moĹľnostĂ­ úèasti v odpolednĂ­ch turbo turnajĂ­ch od 16:00, zajĂ­mavĂ© garance ve veèernĂ­ch turnajĂ­ch. NenĂ­ zakouøeno, parkovánĂ­ na pøilehlĂ©m parkovišti zdarma.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-kajot-logo-150

6.10.2013Kajot Praha

Pokerový klub, umístìný v nákupním centru Harfa, nabízí dennì od 20:00 turnaje pod dobrým managementem a s mírnì podprùmìrnou úrovní hráèù. Parkování je možné i po zavíracích hodinách v podzemním parkovišti.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Poker in Prague, best at Wenceslas Square.

Tynan

Uvažujete-li o pokeru jako zdroji (pøi)výdìlku, na Tynan.com se mùžete inspirovat pøíspìvkem How To Become a Profitable Mid-Stakes Poker Player. Pøestože se za dobu od jeho napsání hra stala vzhledem k vývoji hráèské základny tìžší, je to jeden z nejoblíbenìjších èlánkù už tak oblíbeného blogu o nezávislém životním stylu. Tynan hraje už jen pøíležitostnì, vydìlává pokerem pøes 40$ na hodinu, hlavnì v živé høe, aniž by se považoval za výraznì nadprùmìrného hráèe.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-zivahra-150

Jak poznáme hráèe, který pøišel na svùj první živý turnaj:

  • zeptá se na pozici u stolu
  • má tendenci pøedbĂ­hat v poøadĂ­
  • neoznámĂ­ zvýšenĂ­ sázky pøi vyuĹľitĂ­ jen jednoho Ĺľetonu, je tak uznáno jen dorovnánĂ­
  • neĂşmyslnĂ˝ string bet, nepoloží Ĺľetony najednou, ale postupnì

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Vytvoøilo Anawe